Conclusie en discussie

Je profielwerkstuk sluit je af met een conclusie. In de conclusie beantwoord je de onderzoeksvraag op basis van de resultaten van je onderzoek. In de conclusie mag nooit nieuwe informatie gepresenteerd worden. Daarnaast mag je in de conclusie alleen puur observeren en nog niet interpreteren. Het interpreteren van de resultaten komt pas aan bod in de discussie.

Conclusie

Het doel van een conclusie is het beantwoorden van je onderzoeksvraag. Het is dan ook gebruikelijk om te beginnen met het herhalen van je onderzoeksvraag. Doe je dit niet moet de lezer eerst helemaal terugbladeren naar de inleiding. Vervolgens geef je de conclusies die je trekt op basis van de resultaten van je onderzoek (tip: gebruik je belangrijkste resultaten die het meest relevant zijn voor het beantwoorden van je onderzoeksvraag).

Je sluit de conclusie af met de beantwoording van je onderzoeksvraag en legt hierbij uit hoe je tot deze conclusie bent gekomen. Doe dit beschrijvend in een goed lopende leesbare tekst. Nogmaals: de conclusie is een weergave van pure observaties, en ga dus niet interpreteren.

Discussie

Na het schrijven van de conclusie kun je nog afsluiten met een apart hoofdstuk: Discussie. Een andere optie is om de conclusie te hernoemen naar Concluderende discussie. Op deze manier kun je aan het einde van je conclusie een discussieparagraaf toevoegen. De discussie kun je gebruiken voor het interpreteren van de resultaten, bespreek je de beperkingen van je onderzoek en geef je eventueel aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

In de discussie evalueer je het onderzoek: mag je verwachtingen en mogelijke oorzaken en gevolgen van de resultaten bespreken, eventuele beperkingen presenteren en doe je suggesties voor vervolgonderzoek.

Bij het schrijven van de discussie(paragraaf) kun je gebruik maken van de onderstaande vragen:

Ben je problemen tegen gekomen?
Hoe heb je de problemen opgelost?
Waren deze problemen onverwacht?
Hoe en wat zou je volgende keer eventueel anders doen?
Wat zijn mijn verwachtingen van de resultaten?
Wat zijn mogelijke oorzaken en gevolgen van de resultaten?
Wat zijn de beperkingen van mijn onderzoek/resultaten?
Heb je nieuwe idee├źn/suggesties voor vervolgonderzoek?