Profielwerkstuk 

Het Nieuwe Lyceum

Handleiding profielwerkstuk voor leerlingen en docenten

Welkom

Je profielwerkstuk is de afsluiting van je middelbare schoolcarrière en wellicht je eerste kennismaking met onderzoek doen. Het doen van onderzoek is een belangrijke vaardigheid in je vervolgstudie. Het wordt wel gezien als een “meesterproef” waaruit blijkt dat je over vakken heen kunt kijken. Dat geldt voor de inhoud van je profielwerkstuk, maar ook voor de zogenaamde vakoverstijgende vaardigheden die je hanteert bij het maken van het werkstuk. Daarbij moet je denken aan vaardigheden als informatie opzoeken en verwerken, onderzoek doen en presenteren, maar ook aan zelfstandig werken. 

Het profielwerkstuk is het resultaat van een onderzoeksopdracht die je zelf bedenkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een natuurwetenschappelijk-  of sociaalwetenschappelijk onderzoek, een kritisch literatuuronderzoek, een technisch ontwerp of een creatief onderwerp. 

Het maken van een profielwerkstuk is ook bedoeld om de overstap van middelbare school naar het HBO/ de universiteit te verkleinen. Je bent namelijk voor het eerst bezig met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is niet alleen het eindresultaat belangrijk, maar ook de weg er naar toe.

Ons doel is jou helpen tijdens het proces van het schrijven van je profielwerkstuk. Een goed begin is het halve werk. En zeker bij het profielwerkstuk geldt dat wanneer je goed hebt nagedacht over met wie je wilt samenwerken, je onderwerp, je onderzoeksvragen, je onderzoeksmethode en hoe je informatie kunt zoeken en verzamelen je veel tijd kunt besparen. 

Deze website biedt hulp bij het kiezen van een onderwerp, het afbakenen van je onderzoek middels een goede onderzoeksvraag, en het zoeken en vinden van informatie. Daarnaast geven wij tips hoe de juiste informatie te vinden, deze te beoordelen en te verwerken. 

Naast je eigen begeleider, kun je ook voor hulp of ondersteuning contact opnemen met Nelleke Lit en Karen Hoven. Beide zijn te vinden in de mediatheek.

Veel succes!!

Goed om te weten


Studielast

Het maken van een PWS heeft een studielast van 80 uren. Je begeleider bepaalt of het onderzoek dat jij voorstelt voldoende “groot” is.

Begeleider

Je krijgt voor het maken van een PWS een begeleider toegewezen. Deze docent begeleidt jou bij je werkzaamheden en beoordeelt je werk.

5 fasen

Het maken van een PWS kun je in 5 fasen verdelen:

- de oriëntatiefase (januari 2020 - maart 2020) 

- de voorbereidingsfase (april 2020 - juni 2020)

- de onderzoeksfase (augustus 2020 - september 2020)

- de productfase (september 2020 - december 2020)

- de presentatiefase (december 2020)

Zie het PWS-boekje voor een uitgebreide beschrijving van de fasen.

Tijdpad en proces

Het PWS wordt gemaakt in de periode januari 2020 tot medio december 2020, waarbij de oriëntatiefase (keuze onderwerp, partner zoeken, bronnenonderzoek, globaal onderzoeksvoorstel maken en afronden plan van aanpak) en de voorbereidingsfase (skelet PWS opstellen in Microsoft Word met onderzoeksvraag en deelvragen, begin aan inleiding en literatuuronderzoek/theoretisch kader) in de vijfde klas vóór de zomervakantie plaatsvindt tijdens mentoruren en PWS-(mid)dagen. De andere drie fasen worden in de zesde klas uitgevoerd.

 

Je bent zelfverantwoordelijk voor het proces en de voortgang van je profielwerkstuk. Een onderdeel van de beoordelingsmatrix is dan ook het proces. 

Cijfer

Voor het PWS krijg je een cijfer. Het eindcijfer voor het profielwerkstuk is gebaseerd op een aantal cijfers met elk een eigen gewicht.

Cijfers voor deelproducten                          Weging (%)
- cijfer voor het plan van aanpak                        10
- cijfer voor het conceptverslag                          30
- cijfer voor het eindverslag                               60
(15% hiervan is de presentatie)

Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde te nemen van de bovenstaande afzonderlijke cijfers, waarbij elk van de afzonderlijke cijfers wordt afgerond op één decimaal. 

Het PWS wordt eenmaal door je eigen begeleider nagekeken en eenmaal door een tweede corrector. Samen bepalen zij het uiteindelijke cijfer.

 

Het profielwerkstuk telt mee voor het combinatiecijfer. Het afgeronde cijfer van het PWS, waarvoor je minimaal een vier moet halen, wordt gemiddeld met de afgeronde cijfers voor Maatschappijleer, CKV en eventueel ANW. 


Gymnasiumleerlingen hebben twee cijfers (KCV en PWS) die samen het combinatiecijfer bepalen.

Samenwerken

Het PWS wordt in tweetallen of drietallen gemaakt. Wanneer je zelf geen partner(s) kunt vinden, moet je overleggen met je mentor/teamleider. Samen zoeken jullie naar een oplossing. Uitgangspunt blijft dat iedereen een partner heeft om mee samen te werken. Samenwerken is een belangrijke academische vaardigheid en als school vinden wij dit daarom een belangrijk te ontwikkelen vaardigheid voor je carrière na school.

Vorm

Wanneer de vorm van het PWS anders is dan een schriftelijk verslag (bijvoorbeeld een toneelstuk, muziekuitvoering, fotoreportage, video) dient er altijd een schriftelijke toelichting bijgevoegd te zijn. 

Steunpunt

Veel universiteiten hebben op hun site een steunpunt voor het maken van een profielwerkstuk. Hier vind je ideeën voor het vinden van onderwerpen, maar ook informatie over hoe je een PWS moet schrijven, hoe je interviews moet afnemen, hoe je gegevens moet verwerken, hoe je bronvermelding moet zijn enzovoort. Daarnaast bieden sommige universiteiten masterclasses, live of online, aan, waarmee je een basis kunt leggen voor je PWS.

Ga naar Mediatheek en kijk bij Hulp van Universiteiten

Praktische tips, informatie, ondersteuning en hulp

Voor praktische tips, informatie, ondersteuning en hulp bij je profielwerkstuk kun je terecht op deze website. Naast je eigen begeleider kunnen ook Nelleke Lit en Karen Hoven, de mediathecarissen, je daarbij verder helpen.

Presentatieavond

Het PWS wordt afgesloten met een presentatieavond. Je presenteert daar je PWS aan publiek, bestaande uit leerlingen van de vwo 5, ouders/verzorgers en docenten.

Inleveren 

Het PWS dient twee keer schriftelijk (voor zowel voor de eerste als tweede corrector) te worden ingeleverd bij je begeleider. Daarnaast dient het PWS digitaal ingeleverd te worden in Magister (o.a. t.b.v. de plagiaatcontrole).