Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Profielwerkstuk 

Het Nieuwe Lyceum

Handleiding voor leerlingen en docenten

Wat vind je op de homepage:

  • Welkom
  • Stappenplan en uitleg opzet van de website
  • Inspiratie
  • Belangrijke bestanden

Welkom

Je profielwerkstuk is de afsluiting van je middelbare schoolcarrière en wellicht je eerste kennismaking met onderzoek doen. Het doen van onderzoek is een belangrijke vaardigheid in je vervolgstudie. Het wordt wel gezien als een “meesterproef” waaruit blijkt dat je over vakken heen kunt kijken. Dat geldt voor de inhoud van je profielwerkstuk, maar ook voor de zogenaamde vakoverstijgende vaardigheden die je hanteert bij het maken van het werkstuk. Daarbij moet je denken aan vaardigheden als informatie opzoeken en verwerken, onderzoek doen en presenteren, maar ook aan zelfstandig werken. 

Het profielwerkstuk is het resultaat van een onderzoeksopdracht die je zelf bedenkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een natuurwetenschappelijk-  of sociaalwetenschappelijk onderzoek, een kritisch literatuuronderzoek, een technisch ontwerp of een creatief onderwerp. 

Het maken van een profielwerkstuk is ook bedoeld om de overstap van middelbare school naar het HBO/ de universiteit te verkleinen. Je bent namelijk voor het eerst bezig met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is niet alleen het eindresultaat belangrijk, maar ook de weg er naar toe.

Ons doel is jou helpen tijdens het proces van het schrijven van je profielwerkstuk. Een goed begin is het halve werk. En zeker bij het profielwerkstuk geldt dat wanneer je goed hebt nagedacht over met wie je wilt samenwerken, je onderwerp, je onderzoeksvragen, je onderzoeksmethode en hoe je informatie kunt zoeken en verzamelen je veel tijd kunt besparen. 

Deze website biedt hulp bij het kiezen van een onderwerp, het afbakenen van je onderzoek middels een goede onderzoeksvraag, en het zoeken en vinden van informatie. Daarnaast geven wij tips hoe de juiste informatie te vinden, deze te beoordelen en te verwerken. 


Stappenplan!

  1. Download en bestudeer eerst het PWS boek havo of PWS boek vwo alvorens je verder gaat naar het volgende punt;
  2. Noteer alle deadlines en momenten voor meetings met je begeleider in je agenda;
  3. Lees: "Hoe werkt deze website?" en ga aan de slag;
  4. Maak veelvuldig gebruik deze website tijdens elke fase/onderdeel van je PWS;
  5. Maak ook veelvuldig gebruik van je begeleider en houdt deze op de hoogte van je voortgang evenals eventuele drempels die je tegenkomt.
  6. Gebruik voor het vervaardigen van je PWS veelvuldig de beoordelingsmatrices bij de verschillende fases om zo er zeker van te zijn dat je op schema ligt en je PWS aan de minimum vereisten voldoet.


Hoe werkt deze website?

De website is zo ingericht dat deze je van begin tot eind kan helpen, begeleiden, voorzien van informatie en je een houvast bieden tijdens de route naar jouw PWS-eindverslag. 

De pagina's zijn van links naar rechts chronologisch de stappen (onderdelen) die jij doorloopt bij het vervaardigen van je PWS. Bij elke stap biedt de pagina informatie en richtlijnen voor het maken van het betreffende onderdeel. Je werkt dus als het ware de website af door te beginnen op de homepage en dan bij elke vervolgstap ga je pagina naar rechts eindigend bij de conclusie.


Belangrijke bestanden

Vwo 


PWS tijdspad/planning

PWS boek vwo

Workshop 1 t/m 5

Workshop 6 en 7

Template Plan van Aanpak/ Startdocument (voor alle vakken)

Beoordelingsmatrices fases vwo (voor leerling/docent)

Scoreformulieren vwo (Excel-bestand voor docent)

Beoordelingsformulier PWS-presentatie

Zoekoperatoren en commando's

Belangrijke bestanden

Havo

PWS boek havo

Template Plan van Aanpak (PvA) inlcusief logboek

Beoordelingsmatrices fases havo (voor leerling/docent)

Scoreformulieren havo (Excel-bestand voor docent)

Beoordelingsformulier PWS-presentatie

Zoekoperatoren en commando's

Goed om te weten


Studielast

Het maken van een PWS heeft een studielast van 80 uren. Je begeleider bepaalt of het onderzoek dat jij voorstelt voldoende “groot” is.

Begeleider

Je krijgt voor het maken van een PWS een begeleider toegewezen. Deze docent begeleidt jou bij je werkzaamheden en beoordeelt je werk.

Proces en verantwoordelijkheid

Je bent zelfverantwoordelijk voor het proces en de voortgang van je profielwerkstuk. Een onderdeel van de beoordelingsmatrix is dan ook het proces. 

Samenwerken

Het PWS wordt in drietallen (soms viertallen) gemaakt. Wanneer je zelf geen partner(s) kunt vinden, moet je overleggen met je mentor/teamleider. Samen zoeken jullie naar een oplossing. Uitgangspunt blijft dat iedereen een partner heeft om mee samen te werken. Samenwerken is een belangrijke academische vaardigheid en als school vinden wij dit daarom een belangrijk te ontwikkelen vaardigheid voor je carrière na school.

Vorm

Wanneer de vorm van het PWS anders is dan een schriftelijk verslag (bijvoorbeeld een toneelstuk, muziekuitvoering, fotoreportage, video) dient er altijd een schriftelijke toelichting bijgevoegd te zijn. 

Steunpunt

Veel universiteiten hebben op hun site een steunpunt voor het maken van een profielwerkstuk. Hier vind je ideeën voor het vinden van onderwerpen, maar ook informatie over hoe je een PWS moet schrijven, hoe je interviews moet afnemen, hoe je gegevens moet verwerken, hoe je bronvermelding moet zijn enzovoort. Daarnaast bieden sommige universiteiten masterclasses, live of online, aan, waarmee je een basis kunt leggen voor je PWS.

Ga naar Inspiratie & Mediatheek en scrol naar onder en kijk bij Hulp van Universiteiten

Inleveren 

Het PWS dient twee keer schriftelijk (voor zowel voor de eerste als tweede corrector) te worden ingeleverd bij je begeleider. Daarnaast dient het PWS digitaal ingeleverd te worden in Magister (o.a. t.b.v. de plagiaatcontrole).