Bronnen en bronvermelding


Je profielwerkstuk is een wetenschappelijk onderzoek/verslag/project. Hiervoor gelden de regels omtrent bronnen, bronvermelding en plagiaat. Dit betekent dat je niet zomaar alles wat je op internet vindt of in een boek leest mag overnemen in je werkstuk zonder dit te vermelden. Plagiaat is strafbaar. Je kunt dit voorkomen door volgens bepaalde regels te parafraseren, citeren, samenvatten en te vermelden wie en/of wat de bron is. Als aparte bijlage voeg je een bronnenlijst/bibliografie toe. Hoe je de bronnen precies vermeldt, en hoe je dit handig doet met behulp van Microsoft Word staat hieronder uitgelegd. Je kunt ook nog het PWS-boekje raadplegen. De school volgt hierbij de zogenaamde APA richtlijnen.

Waarom bronvermelding?

Inhoud versterken
De betrouwbaarheid vergroten
Bewijzen dat je niet alles zelf hebt bedacht (anders: plagiaat)
De lezer kan achterhalen waar jouw informatie vandaan komt

Het beoordelen van bronnen

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Bij het beoordelen van bronnen kun je de bron naast een aantal criteria leggen: betrouwbaar, volledig, controleerbaar, juist, actueel.


Een aantal vragen die je jezelf kan stellen zijn:

Uit welk jaar komt de bron? (is het nog up-to-date?)
Bij een website: Hoe ziet de lay-out eruit? Van wie is de website?
Wie is de maker van de bron? Is dit een betrouwbare partij?
Verwijst de maker van de bron ook naar andere bronnen, schema's e.d?
Is het doel van de maker om te informeren? (Of: mening geven, overtuigen?)

Vermijd websites als:
Wikipedia (maar kijk eens onderaan bij de bronnen), blogspot.com, wordpress.com, scholieren.com

Parafraseren, citeren en samenvatten van bronnen

Bij het maken van je profielwerkstuk maak je veel gebruik van andermans ideeën en onderzoeken. Dit is heel belangrijk en goed om te doen en doe je omdat je verder ingaat op bestaand onderzoek. Het gebruikmaken van deze bronnen kan op een aantal manieren.

Parafraseren

Created with Sketch.

Met parafraseren beschrijf je een (gedeelte van een) onderzoek in je eigen woorden. Het voordeel van het in je eigen woorden zetten is dat je het kunt vertalen (indien nodig) en je kunt het tekstueel mooi in je eigen onderzoek verwerken. Ondanks dat het je eigen worden zijn, heb je het niet zelf bedacht. Je moet dus altijd een bronvermelding aan je parafrase toevoegen en je dient de parafrase ook altijd in te leiden.
Een voorbeeld van hoe je dit kunt doen:
"Van Jole (2018) constateert in zijn onderzoek dat …".
"Van Jole (2018) beschrijft in zijn onderzoek dat …".
"Chocola is een voedingsmiddel gemaakt van cacao. Deze lekkernij zorgt voor een verlaging van de bloeddruk, aldus Van Jole (2018)"
"Van Jole (2018) legt uit dat chocola een voedingsmiddel is, gemaakt van cacao. Deze lekkernij zorgt voor een verlaging van de bloeddruk.

Citeren

Created with Sketch.

Als je citeert neem je stukken letterlijk over en bij parafraseren geef je iets in je eigen woorden weer.
Het advies is om citaten zo min mogelijk te gebruiken in je profielwerkstuk, omdat ze de leesbaarheid niet bevorderen. Daarnaast komt het lui over als je veel citaten gebruikt. Kortom, gebruik een citaat dus enkel en alleen als het echt nodig is.

Een correcte manier voor het gebruik van een citaat kan bijvoorbeeld zijn als je een definitie van een begrip in je profielwerkstuk op wilt nemen. Ook kun je overwegen een citaat te gebruiken als een auteur een gedachte zo mooi, bondig, krachtig etc. heeft beschreven, dat een parafrase tekort zou schieten.


Door een tekst tussen aanhalingstekens te zetten geef je aan dat het een citaat betreft. Wanneer een citaat langer den 40 woorden is zet je het citaat in een apart blok dat je laat inspringen. Probeer een citaat zo kort mogelijk te houden. Het liefst niet meer dan enkele zinnen. Je kunt een citaat ook inkorten. Op de plek waar je het gedeelte hebt weggehaald zet je dan drie punten  (. . .). Als je een hele zin of meerdere zinnen hebt weggelaten gebruik je vier punten (. . . .).


Volgens de Van Dale is citeren: “een passage uit andermans werk overnemen in een eigen werk, meestal met bronvermelding” (2010, p. 221).

Samenvatten

Created with Sketch.

Als je de uitkomst van een heel onderzoek of een gedeelte van een onderzoek in eigen woorden weergeeft noemen we dat een samenvatting. Anders dan bij een parafrase, hierbij beschrijf je een citaat in je eigen woorden welke ongeveer even lang als de brontekst.

Bronvermelding en dynamische bibliografie m.b.v. Microsoft Word

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Met behulp van een aantal functionaliteiten van Microsoft wordt kun je heel gemakkelijk bronnen verwijzen in je tekst en door jouw bronnen toe te voegen in je Word-document kun je automatisch een bibliografie genereren volgens de APA-richtlijnen.

Wat is plagiaat?

(bron: students.uu.nl)

Zoals op de website van Universiteit Utrecht beschreven staat is van plagiaat sprake bij het in een scriptie of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van anderen overnemen zonder bronvermelding. Op de website van staat een opsomming wat allemaal onder plagiaat valt.